ipf@nipc.ir English

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران از همه طرف‌ها و ذی‌نفعان محترم صنعت پتروشیمی برای شرکت در پانزدهمین دوره همایش پتروشیمی ایران دعوت صمیمانه می‌کند.

 این رویداد معتبر در چهاردهم و پانزدهم مرداد ماه 1403 در تهران برگزار ‌می‌شود.

برخی از موارد حائز اهمیت این رویداد عبارتند از:

تصاویر