ipf@nipc.ir English

در پانزهمین همایش صنعت پتروشیمی ایران، این امکان فراهم شده تا شرکت کنندگان با مدیران صنایع پتروشیمی آشنا و جلسات مشترک داشته باشند.

  از فرصت های دیگر این همایش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

برگزارکنندگان همایش تمام تلاش خود را خواهند کرد تا همه شرکت کنندگان در دو روز برگزاری همایش اوقات خوشی داشته باشند و خاطرات خوبی را با خود به کشور و شهر محل زندگی خود ببرند.